1. DNTN Võ Th? Tân

??a ch?: 47 Nguy?n Trác, Tp ?à N?ng

S?T: (0236) 3634079

 

2. Công ty TNHH Tín Bình

??a ch?: Lô 1,2 Nguy?n H?u Th? ?à N ng

S?T: 0914 805 379

 

3. Tr??ng H?ng Auto

??a ch?: Lô 9+10 Thanh T?nh - P.Hòa Minh - Q.Liên Chi?u, TP. ?à N?ng

 

4. Garage Ninh

??a ch?: 718 Tôn ??c Th?ng - P. Hòa Khánh Nam - Q. Liên Chi?u - TP. ?à N?ng

S?T: 0926 117 117

 

5. Công ty CP Ôtô Hyundai Vi?t Hàn

??a ch?: 158 CMT8, Q. C?m L?, Tp ?à N ng

S?T: (0236) 3698398

 

6. Mercedes ?à N?ng

??a ch?: 19 L?u Tr?ng L? P Hoà C??ng Nam , Q H?i Châu TP ?à N?ng

S?T: 0905 823 888