1. Garage ??ng Lê H?

??a ch?:  S? 93, Hoàng Hoa Thám, Khu ph? 7,, Ph??ng Hi?p Thành, Thành ph? Th? D?u M?t, Bình D??ng 

S?T: 0941.029.029

 

2. Ford Bình D??ng

??a ch?: Lô C13, ???ng Hùng V??ng, Khu Liên H?p, Ph??ng Hòa Phú
Thành Ph? Th? D?u M?t

S?T: (0274) 3801381

 

3. Garage Hi?p L?i

??a ch?: 557 Lê H?ng Phong, P. Phú Hòa, Tp. Th? D?u M?t, Bình D??ng.

S?T: (0650) 3838 222

garage-hiep-loi-1

 

4. Huyndai Bình D??ng

??a ch?:  48a ??i l? Bình D??ng, Phú Hoà, TX. Th? D?u M?t, Bình D??ng

S?T: 091 441 85 95

 

5. Mazda Bình D??ng

??a ch?: 56/9 , ??i L? Bình D??ng, T? 15 , KP Bình Giao, P Thu?n Giao , TX Thu?n An , Bình D??ng

S?T: (0274) 3719.607

 

6. Garage Nam Th?ng

??a ch?: S? 85 ??i l? Bình D??ng, khu ph? 3, Ph??ng Phú Th?, Thành ph? Th? D?u M?t, Bình D??ng

garage-nam-thang-1

 

 

7. Nissan Bình D??ng

??a ch?:  24 ?LBD, KP. Bình Hòa, P.Lái Thiêu, TX.Thu?n An, Bình D??ng

S?T: 0911.556.171

 

8. Garage Phúc L?p

??a ch?: S? 7A/12A ??i l? Bình D??ng, Khu ph? Bình ??c 1, Ph??ng Bình Hòa, TX Thu?n An,Bình D??ng

 

 

9.Garage Thành Công

??a ch?: 219 Cách M?ng Tháng 8, Hi?p Thành, TX. Th? D?u M?t, Bình D??ng

S?T: (0274) 3824 956

10. Toyota Bình D??ng

??a ch?:  Lô C13 Hùng V??ng, Phú M?, TX. Th? D?u M?t, Bình D??ng 

S?T: 096 588 09 90

 

11. Garage V?n Hi?n

??a ch?:  79 Lê H?ng Phong, Phú Hoà, TX. Th? D?u M?t, Bình D??ng